top of page

Privacyverklaring

Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE respecteert de privacy van al haar leden en de bezoekers van haar website en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en enkel verwerkt wordt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Persoonlijke gegevens worden door Dans- en ontspanningsstudio Papendrecht nooit aan derden verstrekt en/of verkocht.

Gebruik Website:
Door gebruik te maken van onze website www.pattykemper.nl gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan doen via uw browserinstellingen.

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in de browser.  Moderne browsers (Chrome, Edge, FireFox) bieden hiervoor adequate opties.

 • Geef in de browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden

 • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren.

Welke gegevens verzamelt Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE?
Zodra u ons contactformulier op de website invult, de website bezoekt of zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief of ons uw persoonlijke gegevens mailt voor het volgen van onze danslessen ontvangen wij enkele gegevens. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Telefoonnummer van een contactpersoon in geval van een noodgeval

Wat doen wij met uw gegevens die bij ons bekend zijn?

 • Met uw expliciete toestemming gebruiken wij de gegevens om u via e-mail te informeren over de ontwikkelingen van Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE.

 • Wij gebruiken uw gegevens voor de facturering van onze diensten en boekhouding. 

 • Gegevens van leden worden opgeslagen in ons klantenbestand, dat op  een goed beveiligde computer en van Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE zijn opgeslagen. 

 • Telefoonnummers kunnen worden gebruikt om via WhatsApp, SMS of door een telefoongesprek informatie en last-minute veranderingen over de lessen door te geven. De meeste lessen hebben hiervoor een groepschat (WhatsApp).

 • E-mailadressen worden automatisch opgeslagen op onze mailserver wix.nl danwel vimexx.nl om via e-mail te kunnen communiceren met leden en vragen van geïnteresseerden te kunnen beantwoorden.

 • Foto’s worden genomen in het algemeen belang van Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE als reclame, om nieuwe leden te werven, om de betrokkenheid van ouders met de leerlingen te vergroten en leden een aandenken te bezorgen aan gezamenlijke activiteiten, zoals kijklessen en optredens. Wij vragen hier expliciet toestemming voor. 

 • Indien u geen toestemming geeft voor de foto’s zullen deze uiteraard ook niet gepubliceerd worden op de website, sociale media, flyers, of andere promotiematerialen van Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE.

Wat als u uw gegevens niet doorgeeft aan Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE?
Zonder een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier kunnen wij helaas niet overgaan tot het leveren van de dienst, namelijk de danslessen. Deze gegevens zijn nodig om onze dienst goed te kunnen leveren en om te voldoen aan de eisen van de boekhouding voor de belastingdienst.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens bij Dans- en ontspanningsstudio 2MOVE 
De map met papieren inschrijfformulieren ligt veilig opgeborgen, waar geen derden bij kunnen.
Onze werknemers en accountants zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
Elektronische bestanden staan op een goed beveiligde computer en harde schijf van Dans- en ontspanningsstudio, waar enkel de leidinggevende bij kan.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens van leden die hun dansles opzeggen worden, meteen na opzegging, uit de fysieke map met inschrijfformulieren verwijderd en vernietigd.  Ook worden de gegevens direct uit elektronische bestanden verwijderd. De gegevens blijven in onze opslag zolang u onze klant bent.
Boekhouding blijft echter bewaard voor de periode die ons verplicht wordt door de Belastingdienst.

Rechten:
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kan er een schriftelijk inzageverzoek ingediend worden. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.


Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw persoonsgegevens. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek gedaan worden.


Wij zullen een verzoek binnen 1 week in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Het verzoek kunt u aan ons e-mailen via info@pattykemper.nl.

Klachten omtrent de privacy:
Heeft u een klacht over ons privacybeleid? Dan vragen we u direct contact met ons op te nemen via info@pattykemper.nl. Ook kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

bottom of page