top of page

Lesgeld

Het lesgeld is gebaseerd op 12 maandelijkse betalingen per jaar.

Onderstaande tarieven gelden vanaf 1 september 2022.
In de schoolvakanties van het basisonderwijs is er géén les.

*Bij de lessen klassiek ballet vanaf 12 jaar komt een extra bedrag van € 1,50 per maand. Deze lessen duren een kwartier langer in verband met spitzenles.

Korting bij meerdere lessen

Bij iedere extra les die je per week volgt krijg je € 4,- per maand korting op die extra les. Dit geldt dus ook voor een derde of zelfs vierde (enzovoorts) les per week.

Betaling

  • Betalingen aan Dagmar Brans (voor de lessen kleuterballet, preballet, klassiek ballet t/m groep 8) dienen te worden overgemaakt aan het begin van iedere maand of ieder kwartaal op rekening NL07 RABO 0334888743 t.n.v. D. Brand onder vermelding van de naam van de leerling.

  • Betalingen voor alle overige lessen dienen te worden voldaan aan Patty Kemper aan het begin van ieder kwartaal op rekeningnummer NL70 INGB 0004013493 t.n.v. Patty Kemper onder vermelding van de naam van de leerling of contant aan Patty Kemper in de studio aan het begin van iedere maand.

bottom of page